Dansk Sang

Om forlaget


Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag udgiver
musikpædagogiske materialer til brug i først og fremmest:

Grundskolen · Kirken · Musikskolen · Ungdomsuddannelserne · Daginstitutionerne · Private hjem


Forlagets udgivelser har i særlig grad fokus på flg. målgrupper:


  • Obligatorisk musikundervisning
  • Frivillig musikundervisning i skoler og musikskoler
  • Tværfaglig undervisning i skolen med udgangspunkt i faget musik
  • Samarbejde mellem kirke og skole
  • Uddannelse og efteruddannelse af musiklærere og musikpædagoger
  • Praktisk/musisk undervisning i specialklasser med fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn
  • Kreative og musiske aktiviteter i børnehaver, børnehaveklasser og fritidsordninger
  • Kreative og musiske aktiviteter i hjemmene
  • Lærer til lærer - idéudveksling

Alle materialer fra forlaget er erfaringsbaserede og afprøves grundigt i praksis, inden de sendes på markedet.
Der lægges vægt på en høj grad af faglighed, og at materialerne er i stand til at inspirere, motivere og engagere.

Musiklærerforeningen er en forening, der driver erhversmæssig forlagsvirksomhed.
Foreningen er omfattet af § 2, Lov om fonde og foreninger.