Børnekor med poesi og bevægelse 4

Salmer

Forfatter: Pia Boysen - Forfatter: Margrethe Enevold - Forfatter: Margrete Enevold Publikations nr.: 1142-BISBN: 978-87-7612-883-8 Målgrupper: 5. - 6. klasse, 7. - 10. klasse, Kirken • Fælles Mål: Dans - leg og bevægelse

Denne bog indeholder primært salmer fra Den Danske Koralbog udsat for lige stemmer med enkle modstemmer til brug ved gudstjenester. De egner sig til forskellige typer af børne-ungdomskor i flere aldersklasser – og kan også benyttes i skolen. Med udgangspunkt i musikken er der ved hver salme idéer til salmesang med menigheden ved gudstjenesten – samt til indstudering og arbejdsmetoder. Desuden er der henvisninger til uddybende kommentarer i bogens første og sidste afsnit samt i Børnekor med Poesi og Bevægelse 1, 2 og 3. Prøv idéerne af. Brug materialet. Der er stof til mange glædesfyldte musikalske oplevelser for både børn og voksne.
Børnekor med Poesi og Bevægelse 1 til 4 – er tilsammen en kormetodik med 165 satser samt tanker om indstudering, børnestemmer, intonation, interpretation, opvarmning, dans, solmisation og håndtegn, tilrettelæggelse af korprøven og akkompagnement. Inspirationen er fra musikken, poesien og børnene.
Bogen slutter med et alfabetisk stikordsregister til alle fire bøger.

Sangliste
• Op, al den ting, som Gud har gjort • Syng for Herren • Almægtige og kære Gud • Guds menighed syng for vor skaber i løn • Nu takker alle Gud
• Op, al den ting, som Gud har gjort• Syng for Herren• Guds menighed syng for vor skaber i løn• I østen stiger solen op• Må din dag få glæde• Som en dråbe dug• Nu falmer skoven trindt om land• Skyerne gråner (Borch)• Maria får besøg af englen Gabriel• Blomstre som en rosengård• Tak og ære være gud• Når julens klokker kimer• Det var nat i Davids by• Dejlig er den himmel blå• O, Kristus du som lyset er• Op dog, Zion! ser du ej• Hil dig, frelser og forsoner• Krist stod op af døde• Nu blomstertiden kommer• Stille er min sjæl til Gud• Nu går solen sin vej• Jeg lægger mig så trygt til ro• Du, som har tændt millioner af stjerner
• Almægtige og kære Gud• Nu takker alle Gud• Nu titte til hinanden• Sov sødt, barnlille• Nu bliver markerne gule• Vi pløjed, og vi så’de• Jesus kommer her• Vær velkommen, Herrens år (nytår)• Her kommer, Jesus, dine små• Et barn er født i Betlehem• Nu tændes tusind julelys• Dejlig er jorden• Himlens hvide stilhed• Her vil ties, her vil bies• Se, hvor nu Jesus træder• Det hellige kors vor Herre selv bar• Opstanden er den Herre Krist• Ingen er så tryg i fare• Himmelbuens Herre• Det lakker nu ad aften brat• Dagen viger og går bort• Må din vej gå dig i møde
Vis mere
440,00 DKK
Tilbage
Tilbage