Om forlaget

Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag er et innovativt musikpædagogisk forlag, som udgiver musikpædagogiske materialer til brug i først og fremmest:

Grundskolen · Kirken · Musikskolen · Ungdomsuddannelserne · Daginstitutionerne · Private hjem

Forlagets udgivelser har fokus på flg. målgrupper:

  • Obligatorisk musikundervisning
  • Frivillig musikundervisning i skoler og musikskoler
  • Samarbejde mellem kirke og skole
  • Kreative og musiske aktiviteter i daginstitutioner, børnehaveklasser og fritidsordninger
  • Uddannelse og efteruddannelse af musiklærere og musikpædagoger
  • Tværfaglig undervisning i skolen med udgangspunkt i faget musik
  • Sang og musik i hjemmeneAlle materialer fra forlaget er erfaringsbaserede og afprøves grundigt i praksis, inden de sendes på markedet. 
Materialer bærer ofte præg af konkret idéudveksling lærer og lærer imellem. 
Der lægges vægt på faglighed, og at materialerne er i stand til at inspirere, motivere og engagere. 

Er du en af forlagets kommende forfattere, så tag det næste skridt og find yderligere oplysninger. 

Musiklærerforeningen er en erhvervsdrivende forening, der driver forlagsvirksomhed. Musiklærerforeningen er godkendt i Erhvervsstyrelsen.